Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

Oferowane przez nas oprogramowanie stanowi komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami.
W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie największych producentów, które można wykorzystać w każdej branży.

Oferowane przez naszą firmę systemy cechuje prostota instalacji, łatwość konfiguracji i intuicyjna obsługa, jak również ich dostępność w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością.

Rozpoczynając pracę na programach z serii START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii. Podział na linie produktowe ułatwia Klientom wybór najodpowiedniejszego dla nich pakietu do zarządzania.
Zapraszamy do zapoznania się z oferta oprogramowania, w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Sage
  • System Start
  • System Symfonia
  • System Forte
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Comarch
  • Comarch Optima
  • Comarch Altum
  • Comarch ERP XL
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Soneta
  • Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania firmą - Enova
 
  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych ...

   Symfonia Start

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   System Symfonia oferuje 2 moduły do prowadzenia księgowości firmy: Symfonia Mała księgowość oraz Symfonia Finanse i Księgowość. Oprogramowanie realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe ...

   System Symfonia

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Oprogramowanie Forte Finanse i Księgowość obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont ...

   System Forte

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania ...

   Optima

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników ...

   Altum

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych ...

   ERP XL

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
 •  
   

  Symfonia Start Handel

  Program wspomaga obsługę sprzedaży i magazynu. Wystawia dokumenty sprzedaży, magazynowe, zakupu i płatności. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Wybrane możliwości programu:


  Wygodne prowadzenie i planowanie sprzedaży:
  • Prowadzenie polityki cenowo-rabatowej
  • Prowadzenie cenników w walutach
  • Zestawienia handlowe kontrahentów (wg dokumentów i towarów) oraz towarów (wg dokumentów i kontrahentów z kontrolą zalegania dostaw)
  • Możliwość odłożenia do bufora (poczekalni)


  Możliwość indywidualizowania oferty cenowej

  Pełna obsługa magazynu:
  • Pełna ewidencja stanów magazynowych - rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów (do 1000 aktywnych asortymentów)
  • Rozliczanie wartościowe wg cen rzeczywistych metodami FIFO, LIFO oraz wg wskazanej dostawy
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji
  • Obsługa stanów minimalnych i maksymalnych towarów
  • Obsługa kompletów (asortymentów składających się z wielu towarów i/lub usług)
  • Obsługa numerów seryjnych towarów

  Czytelne i wygodne formatki opisu produktów

  Pełna obsługa płatności rozrachunkowych:
  • Pełna obsługa kasy
  • Rozliczanie należności i zobowiązań
  • Obsługa kont bazowych, rejestrowanie czeków i płatności w dowolnych innych formach


  Pełna obsługa rozliczeń należności i zobowiązań

  Wymiana danych z innymi programami:
  • Przygotowywanie danych dla programów obsługujących Księgę Przychodów i Rozchodów i Ewidencję Sprzedaży
  • Rozwinięta współpraca z programami finansowo-księgowymi (tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów, parametryczne ustalanie syntetyk i analityk, podziału księgowanych kwot na części
  • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów
 •  
   

  Symfonia Handel

  Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, zaliczek, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe, jak również pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Zalety programu Handel

  Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy

  • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników
  • Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program
  • Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny)
  • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji

  Pełna obsługa magazynu

  • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów)
  • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy
  • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
  • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne
  • Obsługa numerów seryjnych towarów

  Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych

  • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża
  • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt
  • Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych
  • Dokumenty kasowe: KP, KW
  • Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru
  • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień)
  • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP)
  • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień)
  • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji
  • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
  • Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawienim

  Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

  • Tworzenie raportów kasowych
  • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
  • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty
  • Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych
  • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części)
  • Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

  Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży

  • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów)
  • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru
  • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
  • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów
  • Zarządzanie promocjami okresowymi
  • Możliwość prowadzenia cenników w walutach
  • Pomoc w naliczaniu bieżących cen; wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu
  • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

  Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

  • Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy (poprzez import całego zestawu dokumentów) w centralnej bazie
  • Porządkowanie informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika; różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika
  • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
  • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu
  • Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program
  • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące według dowolnej kolumny zestawienia

  Bogaty zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych

  • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów
  • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
  • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
  • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty
  • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne
  • Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta
  • Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu
  • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym)
  • Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych
  • Możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną
  • Generowanie elektronicznych deklaracji Intrastat

  Współpraca z programami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

  • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z dowolną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
  • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z modułami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość
  • Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość
  • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Handel do programu Mała Księgowość

  Współpraca z pakietem MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows

  • Przekazywanie danych do programów tworzących MS Office XP/2003/2007
  • Możliwość kopiowania zestawień do schowka Windows i wykorzystywania ich w innych programach
  • Wydruk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML, wydruk dokumentów magazynowych do plików w formacie RTF

  Rozszerzenie standardowych funkcjonalności o stany magazynowe na dzień wg dostaw

  Pozwala na dokładniejszą analizę stanów magazynowych. Umożliwia wykonywanie analizy wiekowania zapasów magazynowych, wyszukiwania konkretnych dostaw w magazynie oraz bardziej szczegółową kontrolę stanów.

 •  
   

  Forte Handel

  Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie procesu, począwszy od zamówienia obcego do wydania - system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez użytkownika.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Handel jest modułem pozwalającym na kompleksową obsługę obrotu towarowego. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie procesu, począwszy od zamówienia obcego do wydania - system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez użytkownika. Sprawne mechanizmy i automatyzacja standardowych czynności pozwalają szybko przejść przez wszystkie etapy związane z obsługą sprzedaży: rejestrację zamówienia, rezerwację, kompletację zamówienia, wydanie towaru, wystawienie faktury, przyjęcie zapłaty, rozliczenie transakcji oraz ewentualnie wygenerowanie zamówienia własnego.

  Rozwiązanie jest elastyczne i łatwo adaptowalne do różnych profili działalności przedsiębiorstwa.

  Moduł wspiera realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii w obszarze sprzedaży. System cenników i rabatów ułatwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Moduł pozwala również realizować proces wytwarzania produktów w oparciu o zlecenie produkcyjne i receptury. Obsługa procesu produkcyjnego jest elastyczna oraz umożliwia zabezpieczenie ciągłości produkcji i kontrolę stanów materiałowych. W obszarze zaopatrzenia zapewnia kompleksową obsługę zakupów, wspomaga planowanie i kontrolę. Wspiera dział zakupów bądź logistyki na poziomie operacyjnym m.in. dzięki automatycznym mechanizmom tworzenia zapotrzebowania własnego na podstawie zamówień obcych. Obsługuje także transakcje w walutach obcych, na rynkach Unii Europejskiej i pozaunijnych. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnątrzunijnych generując dokumenty nabycia i dostawy towarów. Ułatwia obsługę dokumentów eksportowych i importowych, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia, cła, akcyzy. Dodatkowo pozwala na tworzenie różnych wersji językowych dokumentów. Moduł generuje deklaracje Intrastat oraz wspiera rozliczenia podatku VAT. W obszarze rozrachunków rozwiązanie wyposażone jest w grupę funkcji wspomagających ich obsługę. Zestaw czytelnych raportów pozwala na bieżąco kontrolować poziom zaległości płatniczych z podziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. System może również współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki fiskalne czy czytniki danych*.

  Moduł współpracuje z Repozytorium Dokumentów w zakresie elektronicznego przechowywania dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień, z modułem e-Faktury w zakresie ewidencji umów na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wystawiania, podpisywania i wysyłania e-faktur, z modułem Finanse i Księgowość w zakresie księgowania dokumentów (zakupu, magazynowych, sprzedaży, rozliczeń kasowych) oraz informacji o stanie rozrachunków.

  * Urządzenia fiskalne i czytniki danych nie są częścią oferty Systemu Zarządzania Forte ani oferty handlowej firmy Sage sp. z o.o. i wymagają odrębnego zakupu oraz może być łatwo dostosowany do nowych regulacji dotyczących zasad opisu towaru lub usługi na paragonach.

  Handel zapewnia:

  • efektywne zarządzanie polityką sprzedaży
  • kompleksową obsługę czynności związanych z obrotem towarowym
  • automatyzację procesu sprzedaży i zakupów
  • redukcję pracochłonności poszczególnych operacji
  • minimalizację kosztów zarządzania gospodarką towarową
  • tworzenie niezbędnej dokumentacji obrotu oraz raportów i analiz pomocnych w procesie podejmowania decyzji
  • monitorowanie stanu rozrachunków z kontrahentami
  • obsługę transakcji na rynkach zagranicznych
 •  
   

  Optima Handel

  Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznego wsparcia w obrocie towarami. Comarch ERP Optima moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznego wsparcia w obrocie towarami. Comarch ERP Optima moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.

  Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych.

  Lista towarów w magazynieLista towarów w magazynie

  Podstawowe funkcje to:

  • wielomagazynowość - w obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów.
  • możliwość rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod:
   • FIFO
   • LIFO
   • AVCO (średnie ważone)
   • QUAN (okresowe naliczanie kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą).
  • Dodatkowo w module Handel Plus możliwe jest wydawanie towaru z konkretnych dostaw
  • obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ – Przyjęć Zewnętrznych, WZ – Rozchodów Zewnętrznych)
  • obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęć Wewnętrznych, RW - Rozchodów Wewnętrznych, MM – Przesunięć Międzymagazynowych). Są to samodzielne dokumenty, które odzwierciedlają ruch towarów w obrębie firmy.
  • inwentaryzacja
  • kompletacja – umożliwia produkcję towaru/ usługi w oparciu o zdefiniowane wcześniej receptury
  • Rezerwacje Odbiorcy - dokumenty RO powodują zarezerwowanie towaru dla wybranego klienta. Na podstawie wystawionych rezerwacji możemy wystawić dokumenty sprzedażowe lub zamówić towar pod konkretną rezerwację
  • Zamówienia u Dostawcy – na podstawie zamówienia można utworzyć dokumenty zakupowe (Faktura Zakupu, Przyjęcie Zewnętrzne)
  • rozbudowana karta towarowa – pozwala przypisać towar do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty opisujące dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
  • obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
  • automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
  • współpraca z Comarch ERP e-Sklep – przesyłanie towarów wraz z opisami, zdjęciami i innymi atrybutami do witryny sklepu internetowego, stworzonego Comarch ERP e-Sklep.

  Dodatkowo moduł Handel umożliwia integrację z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca – aplikacją przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych, która jest nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre-sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy.

  Moduł Comarch ERP Optima Handel został zintegrowany z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży.

  Comarch ERP Optima Handel Plus

  Rozszerzony moduł - Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu z magazynu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Moduł ten jest dedykowany firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów, które potrzebują pełnej kontroli podczas obrotu towarami.

  Wprowadzanie ocechowanych partii towaru na dokumencie rozchodowym
  Zestawienie dla dostaw

  W firmach prowadzących sprzedaż zagraniczną znajdzie zastosowanie funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch ERP e-Sklep. Wprowadzone obcojęzyczne opisy towarów mogą być wyświetlane w witrynie sklepu.

  Comarch ERP Optima Handel to:

  • Pełna informacja o stanach towarów na magazynie,
  • Możliwość prowadzenia działań poza granicami kraju
  • Przegląd historii transakcji towaru oraz kontrahenta, dzięki czemu z jednego miejsca można sprawdzić wszystkie transakcje i ich przedmioty, związane z wybranym kontrahentem lub towarem,
  • Utrzymanie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie dzięki kontroli płatności przeterminowanych lub blokadzie sprzedaży poniżej limitu kredytu
  • Zapobieganie wystąpienia sytuacji, w której brakuje na magazynie potrzebnego towaru, lub niepotrzebne jego zaleganie poprzez kontrolę stanów minimalnych i maksymalnych,
  • Szczegółowe opisywanie dostaw towarów, co pozwala na rzetelne i efektywne prowadzenie magazynu w firmie.
  • Możliwość dotarcia do zupełnie nowych klientów wykorzystując możliwości sprzedaży internetowej poprzez moduł Comarch ERP e-Sklep,
  • Możliwość sprzedaży w terenie, dzięki integracji modułu z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca – co znacznie usprawni sprzedaż prowadzoną poprzez przedstawicieli handlowych, a w efekcie zwiększa wydajność i skuteczność pracowników.
 •  
   

  Szybka sprzedaż detaliczna

  Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Elastyczny układ ekranu optymalizuje pracę pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł Comarch ERP Optima Detal został stworzony z myślą o punktach sprzedaży detalicznej. Umożliwia wystawianie paragonów oraz powiązanych z nimi faktur sprzedaży. Elastyczny układ ekranu optymalizuje pracę pod kątem wprowadzania dokumentów za pomocą klawiatury oraz przy wykorzystaniu ekranów dotykowych.

  Łatwa obsługa, współpraca z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych oraz czytelny interfejs, czyni z okna sprzedaży detalicznej doskonałe narzędzie do pracy w sklepach, punktach gastronomicznych czy firmach handlowych. Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, z którymi współpracuje podczas prowadzenia sprzedaży.

  Moduł Detal odbiór płatności
  Moduł Detal odbiór płatności

  Moduł Detal zapewnia szereg funkcjonalności wykorzystywanych na stanowisku sprzedaży. Funkcje te można podzielić na:

  1. Efektywne rozwiązania na stanowisku kasowym:

  • wystawianie paragonów, ich rozliczanie oraz drukowanie na drukarkach fiskalnych lub zwykłych,
  • dzięki kontroli stanów magazynowych, sprzedawca ma bieżącą informację o dostępności towarów,
  • możliwość pracy na ekranach dotykowych bez użycia myszy i klawiatury,
  • ergonomiczna klawiatura ekranowa – numeryczna lub alfanumeryczna,
  • indywidualna konfiguracja sposobu pracy na każdym stanowisku sprzedażowym,
  • tworzenie indywidualnych praw pracowników do obsługi stanowiska, w zależności od pełnionej funkcji w pracy,
  • szybkie logowanie na stanowisko pracy, również za pomocą karty magnetycznej, przyspiesza wymianę personelu wchodzącego na nową zmianę,
  • przekazanie paragonu innemu kasjerowi, np. w momencie zmiany personelu.

  2. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi i centralną bazą danych:

  • moduł obsługuje wiele modeli drukarek fiskalnych, w trybie off-line i on-line,
  • obsługuje także kody wagowe, drukowane przez wagę metkującą,
  • kontrolowanie stanów magazynowych.

  3. Obsługa płatności i wydruków:

  • automatyczne naliczanie kaucji na paragonie, a także możliwość przyjmowania kaucji od klienta niezależnym dokumentem,
  • dowolną ilość form płatności,
  • możliwość wystawiania wielu paragonów jednocześnie na jednym stanowisku,
  • własne serie dokumentów,
  • wystawianie i wydruk faktur do paragonów,
  • wystawianie KP/KW oraz podgląd stanu kasy w dowolnym momencie,
  • zestawienia paragonów i podsumowanie kasy.

  Tworzenie paragonu w module Comarch OPT!MA DetalTworzenie paragonu w module Comarch ERP Optima Detal

 •  
   

  CRM

  Duża konkurencyjność na rynku MSP wymaga od przedsiębiorców wysokiej jakości obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia informacji na temat otoczenia. Planowanie kontaktów, ewidencjonowanie przeprowadzonych spotkań, rozmów telefonicznych oraz przydzielanie zadań pracownikom, a także sprawny proces windykacji – to czynności konieczne, aby właściwie zarządzać kontaktami z klientami.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Duża konkurencyjność na rynku MSP wymaga od przedsiębiorców wysokiej jakości obsługi klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia informacji na temat otoczenia. Planowanie kontaktów, ewidencjonowanie przeprowadzonych spotkań, rozmów telefonicznych oraz przydzielanie zadań pracownikom, a także sprawny proces windykacji – to czynności konieczne, aby właściwie zarządzać kontaktami z klientami.

  Potrzeby w zakresie CRM zależą od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania, dlatego moduł Comarch ERP Optima CRM obejmuje procesy o różnym zaawansowaniu:

  • rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
  • harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
  • ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
  • faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów,
  • obsługę firmowe skrzynki poczty elektronicznej,
  • przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

  Formularz kontaktu
  Formularz kontaktu

  Rejestracja klientów i zadań
  Moduł CRM umożliwia przypisywanie zadań, które powinny być wykonane, w ramach konkretnych kontaktów. Zadania mogą być podzielone na główne oraz powiązane z nim zadania szczegółowe.

  Zintegrowanie z pozostałymi modułami umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie.

  Przydzielanie opiekuna do zadania
  Każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna/pracownika odpowiedzialnego. Funkcjonalność ta umożliwia szybkie rozdysponowanie pracy pomiędzy pracowników. Dodatkowo pracownik może w szybki sposób wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajdują się dane zadania.

  Terminarz
  Graficzny terminarz umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania nowych, lub edycji widniejących w nim zadań. Operator programu widzi te zadania, które zostały do niego przypisane. Terminarz może być wykorzystywany również przez przełożonego, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, sprawdzenia postępu realizacji, modyfikacji czy też dodania nowych zadań.

  Terminarz
  Terminarz

  Faktury cykliczne
  Funkcjonalność ta daje możliwość stworzenia schematów faktur cyklicznych, na podstawie których będą generowane faktury w module Handlowym, dla wielu podmiotów jednocześnie. Moduł umożliwia wyznaczenie dla każdego podmiotu indywidualnych ilości i cen, jakie mają znaleźć się na poszczególnych fakturach.

  Skrzynka pocztowa
  Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-maili za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład do seryjnego wysyłania wydruków faktur, ponagleń zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych, deklaracji pracowniczych czy kwitków wypłat.

  Możliwe jest zdefiniowanie wzorca podpisu jaki ma się pojawiać na formularzu wiadomości e-mail, można również tworzyć wzorce szablonów wiadomości e-mail. Użytkownik ma możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów jednym e-mailem (np. w przypadku faktur abonamentowych wysyłanych do różnych kontrahentów) - utworzy się jeden formularz e-mail, ale wiadomości zostaną automatycznie wysłane do różnych odbiorców. Wysyłane wiadomości są zapisywane w skrzynce pocztowej w odpowiednich folderach.

  Ofertowanie
  W module CRM możliwe jest tworzenie ofert handlowych. Oferta Handlowa to propozycja sprzedaży towarów albo usług, która określa istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży. Na dokumencie oferty handlowej, dla potencjalnego klienta ważne są referencje, informacje o firmie oraz produkcie, który oferujemy do sprzedaży, cena tego produktu, promocje. Oferta powinna być jasna, estetyczna, musi przyciągać uwagę oraz zawierać najbardziej potrzebne informacje.

  Lista ofert handlowych
  Lista ofert handlowych

  W ofertowaniu operator może wystawić jedną Ofertę Handlową dla jednego kontrahenta albo jedną Ofertę Handlową dla wielu kontrahentów równocześnie. Taki dokument zostanie zapisany w programie na liście dokumentów ofertowych. Utworzoną Ofertę Handlową, operator będzie mógł wydrukować wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez siebie) szablon dokumentu ofertowego.

  Zapisaną Ofertę Handlową można wydrukować, a także wysłać do kontrahentów drogą mailową.

  Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, to wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży.

  Za pomocą ofertowania w Comarch ERP Optima można obsłużyć dwa podstawowe scenariusze handlowe:

  • Generowanie oferty dla pojedynczego Klienta – ta funkcjonalność jest wykorzystywana w sytuacji, gdy do firmy przychodzi Klient i prosi o wycenę towaru, który planuje kupić (takie sytuacje mają często miejsce w branży budowlanej np. przy zakupie okien). W programie zostanie utworzony jeden dokument Oferty Handlowej dla jednego Klienta.
  • Seryjne generowanie oferty dla wybranych kontrahentów – ta funkcjonalność jest wykorzystywana, gdy firma decyduje się na promocję swoich towarów dla wielu Kontrahentów równocześnie. W programie zostanie utworzony jeden dokument Oferty Handlowej dla wielu kontrahentów.

  Comarch ERP Optima CRM Plus - NOWOŚĆ!!!

  Nowy moduł CRM Plus zawiera mechanizm automatycznej windykacji należności. W ramach procesu windykacji Comarch ERP Optima CRM Plus umożliwia:

  • automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
  • tworzenie kontaktów/ zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
  • generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach,
  • blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom.

  Etapy procesu windykacyjnego można definiować elastycznie względem poszczególnych kontrahentów. W Comarch ERP Optima CRM Plus możemy ustawić wysokość należności, która ma być objęta procesem windykacji. Po jej przekroczeniu program sam rozpocznie wysyłanie powiadomień oraz tworzenie zadań zgodnie z wcześniej ustalonym schematem windykacyjnym. Dodatkowo możemy określić czy po przekroczeniu terminu płatności powinny się naliczać odsetki, o których kontrahent zostanie powiadomiony przy okazji automatycznej wysyłki ponagleń zapłaty.

  Etap procesu windykacji - ponaglenie zapłaty

  Wszystkie operacje wykonywane są automatycznie przez usługę Comarch ERP Automat Windykacji – po zdefiniowaniu schematu windykacji ręczna ingerencja pracownika nie jest już konieczna, co pozwala na dużą oszczędność czasu.

  Promocja: tylko do końca wakacji, nowy moduł w specjalnej promocyjnej cenie 445 zł netto (545 zł netto). Więcej szczegółów na temat promocji - tutaj »

   

  Wybór Comarch ERP Optima CRM to:

  • Słały wgląd w dokumentację i pliki powiązane z danym kontaktem lub zadaniem, dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami programu Comarch ERP Optima,
  • Szybkie i łatwe filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków różnych kontaktów, poprzez powiązanie ze sobą kontaktów i zadań w jednym temacie,
  • Bieżąca kontrola stopnia realizacji zadania, lub zaplanowanych kontaktów,
  • Czytelny podgląd zaplanowanych zadań w terminarzu, co ułatwia zorganizowanie pracy na dany dzień, tydzień czy nawet miesiąc,
  • Możliwość tworzenia alertów przypominających o zbliżającym się terminie wykonania zadania lub kontaktu z klientem (bezpłatny dodatek Przypominacz), odciąży Twoją pamięć z wielu dat i godzin, dzięki czemu nigdy się nie spóźnisz z realizacją,
  • Faktury cykliczne, dzięki którym unikniesz wielu błędów i znacznie przyspieszysz pracę, podczas wystawiania cyklicznych faktur dla wielu kontrahentów,
  • Automatyczna windykacja należności.

   

   

 •  
   

  Comarch Altum: Handel

  Comarch ALTUM został zaprojektowany tak, aby kompleksowo obsługiwać i usprawniać wszystkie procesy handlowe w firmie, bez względu na specyfikę jej działania. Rozwiązanie doskonale sprawdzi się w przedsiębiorstwach o jednooddziałowej strukturze, a dzięki współpracy z Comarch Retail także w sieciach sprzedaży detalicznej.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Platforma to nie tylko pomoc w obsłudze standardowych procesów handlowych: od ofertowania, poprzez przyjmowanie zamówień, aż po fakturowanie. Dzięki automatyzacji procesów biznesowych oraz łatwemu i szybkiemu generowaniu dokumentów zarządzanie obszarem handlu odbywa się w efektywny i dogodny dla użytkownika sposób.

  Zarządzanie dokumentami handlowymi

  Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na łatwą obsługę procesów sprzedażowych i zakupowych, od zapytania ofertowego, poprzez ofertę, zamówienie, paragon, aż po wystawienie lub wprowadzenie faktury i ewentualne jej skorygowanie. Po zatwierdzeniu zamówienia sprzedaży system może rezerwować odpowiednie zasoby, uniemożliwiając ich sprzedaż w innej transakcji. Comarch ALTUM pozwala na obsługę transakcji zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych, a także obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych, faktur zaliczkowych i faktur proforma.

  Platforma została wyposażona w mechanizmy mające na celu efektywne zarządzanie dokumentami:

  • Generowanie dokumentów z innych dokumentów

  Tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów eliminuje wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Funkcjonalność pozwala np. na przekształcanie zamówienia sprzedaży w fakturę. Odpowiednie dane są automatycznie przenoszone z dokumentu bazowego, dzięki czemu Użytkownik oszczędza czas.

  Lista faktur sprzedaży z zaznaczonymi stanami dokumentów i informacją, czy faktura została wygenerowana z innego dokumentu

  Wygenerowany dokument przed zapisaniem można modyfikować – np. zmieniać ilości artykułów lub ich ceny przy wykorzystaniu opcji „Edit-in-Place”. System umożliwia np. generowanie wielu dokumentów WZ z jednej faktury, czy też odwrotnie – generowanie wielu faktur do jednego dokumentu WZ.

  • Stany dokumentów

  Dokumenty handlowe, tak jak wszystkie inne typy dokumentów w Comarch ALTUM, mogą mieć różne stany, np. zainicjowany, niezatwierdzony, anulowany itd.

  Diagram przedstawiający możliwe stany dokumentu oraz prawa grup użytkowników do operacji na dokumencie

  Stany pozwalają precyzyjnie określić zakres praw Użytkowników – począwszy od zainicjowania dokumentu, kończąc na jego finalnym zatwierdzeniu. Nagłówki dokumentów, w zależności od stanu, prezentowane są w systemie w różnych, dowolnie modyfikowalnych kolorach.

  • Historyczność transakcji

  Wszystkie dokumenty skojarzone z konkretną transakcją są widoczne z jednego poziomu

  Comarch ALTUM pozwala na prowadzenie kontroli procesów sprzedażowych dzięki pełnej historyczności transakcji. W każdym momencie możemy ustalić, kto wykonał daną operację na dokumencie (np. kto dokument wystawił/zmodyfikował/anulował), a także czy dokument został wygenerowany na bazie innego dokumentu.

  Elastyczne zarządzanie informacjami o kontrahentach i artykułach

  Aby skutecznie prowadzić działania sprzedażowe, niezbędny jest dostęp do pełnej informacji o artykułach i kontrahentach. W Comarch ALTUM tego typu dane są doskonale uporządkowane i łatwo dostępne. Budowa Listy Kontrahentów czy Listy Artykułów pozwala na szybkie wyszukiwanie danych, m.in. dzięki możliwości sortowania pod względem wartości poszczególnych kolumn oraz rozbudowanym filtrom. Dane o kontrahentach i artykułach mogą być zorganizowane w grupy, w ramach różnych kategorii podziału.

  Grupowanie danych o kontrahentach, według różnych kategorii podziału

  Często istnieje potrzeba zapisywania bardzo specyficznych danych dotyczących kontrahentów czy towarów. Jeśli na Karcie Kontrahenta czy Karcie Artykułu nie ma odpowiedniego pola, przydatne informacje można zapisać w postaci cech lub atrybutów samodzielnie definiowanych przez Użytkownika.

  Zarządzanie limitem kredytowym dla kontrahenta

  We współpracy z kontrahentami bardzo ważnym zagadnieniem jest kredyt kupiecki, będący jednym z głównych źródeł finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstw. Comarch ALTUM pozwala na precyzyjne zarządzanie limitem kredytowym dla kontrahenta. Przyznawanie kredytu kupieckiego i definiowanie limitu kredytowego ma miejsce na karcie kontrahenta. System pozwala na wybór jednego z trzech sposobów kontroli limitu kredytowego: brak kontroli, ostrzeżenie lub blokada transakcji. Informacja o pozostałym do wykorzystania limicie kredytowym prezentowana jest w nagłówku dokumentów przychodowych (zamówienie sprzedaży, faktura sprzedaży, paragon).

  Polityka cenowa i rabatowa

  Skuteczne zarządzanie cenami jest jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na wynik finansowy firmy. Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji różnych typów cen, cenników przychodowych i rozchodowych oraz siedmiu typów rabatów, co umożliwia przygotowanie atrakcyjnej oferty dla klienta. Cenniki mogą być budowane dla poszczególnych grup towarowych, a także różnicowane dla konkretnych kontrahentów lub ich grup. Platforma Comarch ALTUM pozwala łatwo zarządzać okresem obowiązywania cenników. System uzbrojony jest w mechanizmy usprawniające tworzenie cenników – m.in. kalkulacja cen na bazie najwyższej lub ostatniej ceny zakupu, albo na bazie innego cennika, tworzenie cenników na bazie otrzymanych ofert, eksport cenników do arkusza kalkulacyjnego.

  Comarch ALTUM pozwala na wykorzystanie kombinacji 7 typów rabatów oraz określenie sposobu i kolejności ich naliczania

  Comarch ALTUM pozwala na obsługę nawet bardzo skomplikowanej polityki rabatowej. Użytkownik ma możliwość wykorzystania aż 7 typów rabatów, może także określić kolejność i sposób ich naliczania. Wszystkie rabaty dotyczące konkretnej transakcji są widoczne na dokumencie sprzedażowym, w osobnej zakładce. Funkcjonalność kontroli marży pozwala na zdefiniowanie minimalnej marży, która musi być osiągnięta. Transakcje o niższych marżach są blokowane, dzięki czemu można uniknąć nierentownej sprzedaży, a także nadużyć ze strony pracowników.

  Szybka sprzedaż

  W sprzedaży często liczy się czas wystawienia dokumentu. Na maksymalne skrócenie tego czasu wpływa ergonomia wykorzystywanego oprogramowania. Platforma Comarch ALTUM pozwala na proste tworzenie faktur sprzedaży lub paragonów bezpośrednio z poziomu listy artykułów. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pozycje, a fakturę można błyskawicznie wystawić jednym kliknięciem. Dzięki temu nie ma potrzeby otwierania i wypełniania dodatkowego formularza.

  Sprzedaż poniżej stanów magazynowych

  Często zdarza się, że klient chce kupić towar, który dostarczono do sklepu, ale nie został jeszcze wprowadzony do systemu. Platforma Comarch ALTUM pozwala obsłużyć tego typu przypadek dzięki możliwości sprzedaży poniżej stanów magazynowych. Wystawiany zostaje wówczas handlowy dokument rozchodowy i zarejestrowany brak odpowiedniego zasobu. Magazynowy dokument rozchodowy (WZ) na nieistniejące zasoby można stworzyć dopiero, gdy odpowiednie zasoby znajdą się w magazynie (czyli po wystawieniu przychodowego dokumentu magazynowego). W efekcie eliminowane jest ryzyko utraty potencjalnego klienta, przy zachowaniu porządku w zasobach systemowych.

  Korzyści

  Z punktu widzenia kierownika:

  • Lepsza kontrola odbywających się w firmie procesów handlowych dzięki zarządzaniu uprawnieniami oraz wykorzystaniu Business Intelligence i Business Process Management;
  • Zwiększenie przychodów dzięki wzrostowi liczby pozyskiwanych klientów oraz podniesieniu ich satysfakcji;
  • Stworzenie oferty idealnie dostosowanej do potrzeb konkretnego klienta dzięki możliwościom definiowania grup artykułów i kontrahentów, budowania dla nich cenników, rabatów i promocji, a także wykorzystaniu analiz (np. analiza koszyka produktów);
  • Redukcja kosztów operacyjnych dzięki możliwości szybszego przetwarzania dokumentów;
  • Przyspieszenie realizacji transakcji, a przez to zwiększenie szansy zbudowania długotrwałej relacji z klientem;
  • Możliwość pozyskiwania nowych klientów dzięki rozwijaniu nowych kanałów sprzedaży (sprzedaż poprzez Internet, sprzedaż w siedzibie klienta lub innym miejscu, sprzedaż poprzez sieć detaliczną);
  • Obecność firmy w Internecie dzięki integracji z rozwiązaniami e-Commerce – sklepem internetowym Comarch iSklep24 oraz platformą B2B Comarch Pulpit Kontrahenta;
  • Poprawa jakości podejmowanych decyzji handlowych, dzięki dostępowi do zawsze aktualnych informacji podanych w przystępnej, łatwej w analizie formie;
  • Zwiększenie motywacji handlowców dzięki możliwości stałej weryfikacji efektów ich pracy;
  • Możliwość optymalizacji osiąganej marży poprzez wykorzystanie mechanizmów kontroli marży.

  Z punktu widzenia pracownika:

  • Wzrost ergonomii i komfortu pracy pracowników Działu Sprzedaży dzięki możliwości dostosowania interfejsu do potrzeb konkretnego Użytkownika;
  • Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu dzięki dostępowi do aktualnych informacji (raporty i analizy Business Intelligence dla każdego pracownika);
  • Jasność zakresu obowiązków dzięki precyzyjnie określonym uprawnieniom pracownika do każdego dokumentu w systemie oraz wykorzystaniu Business Process Management (Skrzynka Zadań);
  • Krótki czas potrzebny na szkolenie pracowników dzięki intuicyjności Comarch ALTUM;
  • Mniej „pracy papierkowej” – poprzez możliwość automatycznego wystawiania niektórych dokumentów oraz tworzenie dokumentów na bazie innych dokumentów;
  • Możliwość koncentracji na kliencie, a nie na wypełnianiu dokumentów dzięki automatyzacji pracy.
 •  
   

  Handel i Dystrybucja

  Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, zarządzanie siecią sprzedaży detalicznej), jak i od strony zakupowej (optymalizacja zamówień, zapewnienie dostępności asortymentu).

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Różne scenariusze sprzedaży:

  • Obsługa wszelkiego rodzaju transakcji handlowych krajowych i zagranicznych, w tym specyficznych (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
  • Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami,
  • Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów,
  • Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów oraz skuteczne narzędzia zarządzania płatnościami,
  • Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
  • Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
  • Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja reklamacji, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów.
  Przykładowy scenariusz promocji - wysokość rabatu uzależniona od sumy wydanej na zakup określonych artykułów

  Przykładowy scenariusz promocji - wysokość rabatu uzależniona od sumy wydanej na zakup określonych artykułów

   

  Od zapytania do faktury:

  • Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury,
  • Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika),
  • Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży oraz wygodna ewidencja ofert od dostawców,
  • Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
  • Stała kontrola poziomu zapasów, z uwzględnieniem normatywów (minimalne i optymalne stany magazynowe),
  • Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
  • Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
  • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.
  Automatyczne generowanie zamówień zakupu z Bilansu Stanu Towarów, z możliwością wskazania kryterium wyboru dostawców

  Automatyczne generowanie zamówień zakupu z Bilansu Stanu Towarów, z możliwością wskazania kryterium wyboru dostawców

  Swobodny obrót towarami z zagranicy:

  • Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
  • Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
  • Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD,
  • Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza),
  • Deklaracje Intrastat.
 •  
   

  Enova Handel

  Enova Handel umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Podstawowe funkcje modułu obejmują:

  • tworzenie kart towarowych i usługowych,
  • definiowanie cen i tworzenie cenników,
  • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach oraz
  • wystawianie dokumentów handlowych i magazynowych

  Moduł jest zintegrowany ze stanowiącą źródło danych dla księgowości enova Ewidencja Środków Pieniężnych, która uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT.

  Wartą uwagi funkcjonalnością jest rozbudowany mechanizm definiowania cech, który pozwala na rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji o towarach, kontrahentach, dokumentach. Cechy służą również do grupowania towarów i kontrahentów. Można tworzyć wielopoziomowe, niezależne od siebie podziały. Kolejnym atutem modułu jest możliwość wystawiania dokumentów wg standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Sposób działania dokumentów może być w znacznym stopniu modyfikowany w drodze zmiany licznych parametrów ustawianych indywidualnie dla każdego typu dokumentu oraz dla relacji pomiędzy dokumentami.

  Cennik

  Cennik to lista towarów i usług

  Karta towaru , oprócz danych podstawowych :

  • kod,
  • nazwa,
  • stawka VAT czy
  • jednostka miary

  Zawiera również:

  • liste kodów kreskowych,
  • listę alternatywnych jednostek miary z przelicznikami na jednostkę podstawową,
  • listę zamienników oraz
  • listę stron internetowych z opisem towaru.

  Z poziomu karty towaru można wyświetlić listę pozycji dokumentów sprzedaży dotyczących tego towaru. System umożliwia definiowanie wielu rodzajów cen sprzedaży i ustalanie metod ich wyliczania w oparciu o inny rodzaj ceny. Standardowo zdefiniowane w systemie ceny są z sobą powiązane podstawowymi parametrami określanymi indywidualnie dla każdego towaru: marżą detaliczną i narzutem hurtowym. Zdefiniowany rodzaj ceny może być przypisany do kontrahenta, co skutkuje wybraniem odpowiedniej ceny początkowej podczas wystawiania dokumentu sprzedaży. Dla danego towaru można określać ceny indywidualne dla określonych kontrahentów.

  Sprzedaż

  Aplikacja służy do wystawiania m.in.:

  • faktur VAT,
  • paragonów,
  • faktur do paragonu,
  • faktur korygujących (ilościowych i wartościowych),
  • faktur proforma oraz
  • zaliczkowych

  Dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach przy wykorzystaniu definiowalnych tabel kursowych. System umożliwia pobieranie on-line tabeli kursów średnich NBP. Płatności dokumentu można podzielić ze względu na formy, terminy, a nawet płatników. Sposób numeracji dokumentów jest definiowany przez użytkownika i może być inny dla każdego typu dokumentu.
  System zapewnia kontrolę limitu kredytowego kontrahenta i umożliwia blokowanie sprzedaży w przypadku jego przekroczenia. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży można od razu rejestrować zapłatę.

  Zakup

  Standardowo aplikacja pozwala wystawiać:

  • faktury zakupu,
  • faktury korygujące (ilościowe i wartościowe),
  • faktury zaliczkowe,
  • zamówienia,
  • oferty.

  Rejestrując nabycie wewnątrzwspólnotowe, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczającą VAT należny.

  Magazyn

  Program standardowo wystawia dokumenty:

  • wydania i przyjęcia towaru (WZ, PZ, PW, RW),
  • przesunięcia wewnątrzmagazynowego (MM) oraz
  • korekty tych dokumentów.

  Dokumenty można wystawiać ręcznie, a następnie przekształcać do faktur, mogą też powstawać automatycznie podczas wystawiania dokumentów handlowych.
  System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania (standardowo: FIFO). W ramach inwentaryzacji generowane są dokumenty rejestrujące rozchód niedoborów i przyjęcie nadwyżek. System obsługuje wiele magazynów.

  Zamówienia i oferty

  Moduł enova Handel umożliwia wystawianie zamówień i ofert, co pozwala na pełne obsłużenie procesu sprzedaży i zakupu od procesu ofertowania po wystawienie faktury i zapłatę. Zamówienia od odbiorców mogą rezerwować towar w magazynie.

  Elementy zarządzania łańcuchem dostaw

  Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy. Przy takim powiązaniu zamówienie od odbiorcy może być zrealizowane tylko przez sprzedaż towaru przyjętego na podstawie powiązanego zamówienia do dostawcy.

  Umowy i faktury cykliczne

  System umożliwia zarejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonywanie usługi z okresowym fakturowaniem. Na podstawie takiej umowy można wystawiać dokumenty sprzedaży zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  Kaucje

  Aplikacja wystawia dokumenty kaucji, najczęściej stosowane do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Dokument kaucji jest wtedy wystawiany automatycznie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży/zakupu. Dokumenty wydania i przyjęcia opakowań rozliczają się automatycznie ilościowo z odpowiednimi dokumentami zwrotu.

 •  

  Księga Podatkowa

  Zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   


  Podstawowe funkcje to:
  • zapisy KPIR,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia oraz
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Zapisy KPIR

  Aplikacja pozwala na prowadzenie grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze (więcej informacji poniżej).

  Ewidencja dokumentów i Ewidencja VAT

  System ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp.Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzystaewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Zestawienia księgowe

  Zestawienia księgowe pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.

  Deklaracje

  W ramach systemu dokumenty dotyczącej zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane są i drukowane automatycznie.

  Matryce

  Aplikacja zawiera wzorce dokumentów bazujące na informacjach takich jak: kwota, data, kontrahent, opis, oraz nr kolumny księgi. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPIR.

  Bufor księgowań

  Bufor umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

  Import dokumentów z zewnątrz do księgowości

  Aplikację rozbudowano o możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Dzięki temu ogranicza się lub nawet całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dostarczonych przez klienta dokumentów (np. sprzedaży czy zakupu).

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

   

Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe