Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

Moduły dla specjalistów

Kardiologia

W ramach modułu drEryk Kardiologia dostępne będą następujące funkcjonalności:

 • wywiad kardiologiczny
 • schematy leczenia
 • kontrola badań kardiologicznych
 • klasyfikacja NYHA, CCS
 • nadciśnienia tętnicze wg.WHO
 • szablony dla: EKG, EKG wysiłkowe, Holter EKG, Holter ciśnieniowy
 • szablony wyników badań
 • szablony wizyt
 • dostęp do druków
 • wystawianie recept, zwolnień, skierowań

Stomatologia

W ramach modułu drEryk Stomatologia posiadamy następujące funkcjonalności

 • Druki stomatologiczne
 • Diagramy uzębienia

Moduły standardowe Moduł Rejestracja

 • Książka przyjęć
 • Zarządzanie ruchem chorych
 • Wydruk recepty na leki stałe dla pacjenta
 • Wydruk zaleceń
 • Wydruk wystawionego przez lekarza ZUS ZLA
 • Wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta z Unii Europejskiej, spoza Unii)
 • Wprowadzenie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę – wiadomość ta widoczna jest automatycznie w panelu lekarza
 • Sprawdzanie grafików poszczególnych lekarzy
 • Rejestr skierowań do lekarzy AOS

Moduł Kierownika Medycznego

 • Zarządzanie personelem medycznym
 • Nadawanie uprawnień personelowi do danych medycznych
 • Zarządzanie harmonogramem pracy
 • Zarządzanie umowami z NFZ
 • Zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych
 • Import/eksport pacjentów
 • Generowanie statystyk
 • Ustawienia i konfiguracja programu
 • Zarządzanie laboratoriami i pracowniami
 • Sprawozdawczość:
  • Raport Świadczeń AOS
  • Raport Kolejek oczekujących
  • Raport Świadczeń REH
  • Wystawianie faktur/rachunków
  • Moduł korekt

Moduł Lekarza:

 • Pełna dokumentacja medyczna pacjenta
  • Historia wizyt
  • Opis przebiegu choroby
  • Informacje o schorzeniach stałych
  • Informacja o lekach stałych
  • Historia badań i wyników
  • Historia hospitalizacji i leczenia specjalistycznego
  • Historia leków
  • Informacja o uczuleniach, uzależnieniach, nosicielstwie
  • Wywiad rodzinny i środowiskowy
  • Antropometria
  • Karty leczenia
  • Cykle opieki
 • Moduł zwolnień ZUS ZLA
  • Nadruk zwolnień przez lekarza
  • Powiadamianie o konieczności wydrukowania zwolnienia w rejestracji
  • Historia zwolnień
  • Zwolnienia dla opiekuna
 • Moduł Druki – Skierowania, Orzeczenia, inne m.in:
  • Na badania analityczne
  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala
  • Na zabiegi rehabilitacyjne
  • Na transport
  • Zlecenie na transport pow. 120 km
  • Na leczenie uzdrowiskowe
  • Do szpitala psychiatrycznego
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Przed zabiegiem
  • Dla potrzeb ZUS/KRUS
  • Dotyczące kształcenia/zawodu
  • Zlecenie dla pielęgniarki
  • Zalecenia
  • Zlecenie na zaopatrzenie rehabilitacyjne
  • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne
  • Odmowa pacjenta
  • Formularze SANEPID
  • Informacja dla lekarza kierującego
  • Druki stomatologiczne
  • Diagramy uzębienia
 • Moduł Słowniki
  • ICD10
  • ICD9
  • TERYT
  • JGP
  • Uprawnienia do świadczeń
  • Specjalności i grupy zawodowe
 • Moduł Recept
  • Baza leków zawierającą 30 tys. pozycji
  • Możliwość dodawania własnych leków
  • Możliwość tworzenia szablonów leków robionych
  • Powtarzanie leków stałych
  • Zawsze aktualna informacja o poziomie refundacji i cenie urzędowej
  • Lista leków podręcznych
  • Powielanie recept na 3 miesiące
  • Własne opisy leków
  • Wystawianie recept ‘pro familiae’, ‘pro auctore’…
 • Moduł statystyk
  • Grup dyspanseryjnych
  • Skierowań do szpitala
  • Liczby wizyt
  • Skierowań na zabiegi rehabilitacyjne
  • Skierowań do specjalistów
  • Szczepień obowiązkowych
  • Rozpoznań
  • Zleceń na transport
  • Deklaracji
  • Skierowań
  • Osoby przyjęte spoza list aktywnych
  • Liczby świadczeń pielęgniarek i położnych
  • Świadczeń lekarzy AOS
  • Leków
  • Kolejek oczekujących

Moduł Gabinetu zabiegowego:

 • Punkt pobrań:
  • Informacja o wystawionych skierowaniach przez lekarza
  • Możliwość wprowadzenia danych: waga, DZM, numer próbki
  • Informacja o pobranych materiałach
  • Wydruk skierowania
  • Wprowadzenie informacji o kodzie kreskowym próbki
  • Zlecenie badań prywatnych
  • Wprowadzanie wyników badań
 • Rejestr świadczeń gabinetu zabiegowego
  • Iniekcje
  • Pomiary (EKG, ciśnienia )
  • Pobranie materiału do badań

Moduł importu dokumentacji zewnętrznej

Możliwość importu/eksportu plików zewnętrznych do drEryk:

 • bmp, tiff, gif, jpeg, xml, rtf, html, xls, txt, csv, pdf
Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe