Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

System PolkaSQL umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów w standardzie EDI.

EDI (Electronic Data Interchange) - Elektroniczna Wymiana Dokumentów. Jest to technologia obiegu i wymiany dokumentów między różnymi aplikacjami współpracujących partnerów handlowych.

Dostarczamy niezbędne komponenty pozwalające na odbiór i wysyłanie dokumentów sprzedaży i zamówień do niezależnych podmiotów gospodarczych, np. duże sieci handlowe, hipermarkety.

Zastosowania rozwiązania EDI to wymierne korzyści w obszarze zaopatrzenia, sprzedaży, logistyki i  finansów.

  • redukcja kosztów

  • wyeliminowanie błędów

  • przyspieszenie procedur handlowych

  • usprawnienie obiegu płatności

  • skrócenie czasu realizacji zamówień

  • optymalizacja zapasów

Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe