Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

Systemy Symfonia tworzy rodzina produktów wspierających zarządzanie i podejmowanie decyzji w małych i średnich formach o dowolnym profilu działalności.

Rozwiązania te powstały z myślą o wsparciu właścicieli, kardy zarządzającej oraz menedżerów i pracowników w takich obszarach jak finanse i księgowość, HR, kadry i płace, obsługa sprzedaży i magazynów oraz zarządzanie relacjami z klientami. Zastosowanie Symfonii w firmie przyczynie się do wzrostu efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, optymalizacji kosztów i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa dostarczając trwałych korzyści biznesowych.

Nasza oferta obejmuje trzy linie produktów dostosowane do różnych, wynikających z wielkości firmy i skali prowadzonej działalności, potrzeb biznesowych klientów.

  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Symfonia Start to linia programów w wersji jednostanowiskowej, przeznaczona specjalnie dla małych firm - niezależnie od rodzaju prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

   Symfonia Start

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   System Symfonia to pierwszy na polskim rynku zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie w małych i średnich firmach napisany specjalnie dla środowiska Windows TM. System ten w pełni wspomaga zarządzanie wspierając zarówno codzienną działalność firmy w zakresie ewidencji i obsługi zdarzeń gospodarczych, jak również umożliwiając uzyskanie precyzyjnych informacji, niezbędnych do podejmowania najważniejszych decyzji.

   System Symfonia

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   System Forte to polskie rozwiązanie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe. Wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w organizacji i przyczynia się do wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów jej funkcjonowania...

   System Forte

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu

Wszystkie aplikacje tworzące Symfonię mogą pracować samodzielnie lub współpracują ze sobą tworząc zintegrowany system informatyczny. Są one otwarte na współpracę z rozwiązaniami dedykowanymi konkretnym branżom w tym także aplikacje innych producentów jak również ściśle współpracują z pakietem MS Office.

 
 •  
   

  Symfonia Start: Mała księgowość

  Program wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, gospodarowanie kosztami oraz ewidencjonowanie powstałych odpadów. Usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych. Sprzyja optymalizacji produkcji i wpływa na znaczne obniżenie bieżących wydatków.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Wspomaganie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji:
  • Płynne przejście ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne oraz ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem VAT.
  • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w Księdze (ewidencji).
  • Możliwość wpisania do rejestru VAT dokumentu z podziałem na odpowiednie kategorie zakupów.
  • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
  • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
  • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów odroczonych (zapisy do kolumny 16).
  • Wydruki deklaracji podatkowych VAT.


  Automatyczne generowanie deklaracji w oparciu o wpisy do rejestru VAT.

  Ewidencjonowanie środków trwałych:
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia (do 5 środków trwałych)
  • Podstawowe metody amortyzacji

  Wygodne wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i ich automatyczna amortyzacja.

  Ewidencjonowanie pracowników i wynagrodzeń:
  • Ewidencja pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (do 5 umów w miesiącu)
  • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń, listy płac, deklaracji

   

  Elastyczny system wynagrodzeń - możliwość wprowadzania wielu składników płacowych

  Wymiana danych z innymi programami:
  • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów
  • Import danych z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura Start do bufora programu Mała Księgowość Start.
 •  
   

  Symfonia Mała księgowość

  Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Umożliwia prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, urzędami i pracownikami. Ułatwia analizę dochodowości podejmowania działań gospodarczych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy i podatnika
   
  • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT)
  • Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy
  • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową
  • Rozliczanie podatków miesięcznie lub kwartalnie
  • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego
  • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy
  • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika
  • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT)
  • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika
  • Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE
  • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych
  Wsparcie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji
   
  • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek), np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych
  • Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, , PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT UE; specjalne raporty ustalenia wysokości miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek wobec zniesienia obowiązku składania deklaracji podatkowych
  • Tworzenie deklaracji ZUS i przesyłanie danych do programu Płatnik: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA, ZWUA dla właścicieli, osób współpracujących i pracowników
  • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach
  • Drukowanie przelewów, także do US i ZUS
  • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej
  • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących
  • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
  • Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym terminie
  • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT)
  • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów
  • Automatyczne wyliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem
  Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
   
  • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów
  • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres
  • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów
  • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
  • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień
  Ewidencja i amortyzacja środków trwałych
   
  • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową lub degresywną
  • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży
  • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów
  Ewidencja wynagrodzeń
   
  • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników
  • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
  • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy
  • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń
  • Tworzenie deklaracji podatkowych
  Integracja z programami Symfonia
   
  • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) między programem Mała Księgowość, a programami Handel oraz Faktura
  • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel, lub Faktura do bufora programu Mała Księgowość
  • Przesyłanie zapisów dotyczących kosztów związanych ze środkami trwałymi i wynagrodzeniami z programów Środki Trwałe, Płace, Kadry i Płace do bufora programu Mała Księgowość
 •  
   

  Symfonia Finanse i Księgowość

  Program realizuje operacje księgowe przeprowadzane w większości firm - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenie, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy:
   
  • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
  • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
  • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
  • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa
  • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe
  • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
  • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
  • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
  • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
  • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów
  • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
  • Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów
  Podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych:
   
  • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
  • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
  • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań
  • Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów
  • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT
  • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
  • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT
  • Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach
  • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy
  • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)
  • Rejestracja transakcji trójstronnych
  • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek
  • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy
  • Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
  • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki
  • Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze
  • Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej
  • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa
  Bieżąca kontrola zobowiązań i należności:
   
  • Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami
  • Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych
  • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych
  • Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty
  • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji
  • Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach
  • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi
  • Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji
  Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji:
   
  • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów
  • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
  • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT
  • Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)
  • Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów
  Różnorodne zestawienia i raporty:
   
  • Automatycznie prowadzony dziennik księgowań
  • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych
  • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK
  • Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego
  • Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)
  • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji
  • Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
  • Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji
  • Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej
  • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze
  • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)
  • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie
  • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
  • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe
  Rozszerzenie standardowych funkcjonalności:
   

  Monity w ramach płatności masowych

  • Rozwiązanie umożliwia firmom korzystającym z usług płatności masowych wykonanie wydruku „Wezwanie do zapłaty”. Na wydruku, jako numer rachunku bankowego do wpłaty, podawany jest indywidualny numer rachunku bankowego kontrahenta, a nie zbiorczy rachunek firmy.

  Zestawienie obrotów (Excel)

  • Umożliwia precyzyjną analizę pozycji bilansowych i wynikowych. Pozwala przedstawić Obrotówkę w MS Excel, gdzie może być dokładnie przeanalizowana.
 •  
   

  Forte Finanse i księgowość

  Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Główne zalety systemu:

  1. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność.
  2. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT.
  3. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych.
  4. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

  Finanse i Księgowość to:

  • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
  • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności
  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
  • obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe
 •  
   

  Forte Planowanie Płynności finansowej

  Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

  • prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
  • ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
  • redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
  • sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów
 •  
   

  Forte Kasa

  Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakość obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
  • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
  • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
  • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
  • wpływa na poprawę wizerunku firmy - profesjonalizm na stanowisku kasowym
 •  
   

  Forte Rozliczenia Międzyokresowe kosztów

  Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach co wpływa na zmniejszenie czasochłonności a w konsekwencji kosztów obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekretacją księgowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zmniejsza ryzyko błędu księgowego, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę operacji. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym na zasadzie księgowania dokumentów rozliczeń międzyokresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu kosztów rozliczanych w czasie
  • obniża koszty przez automatyzację procesu wystawiania dokumentów i ewidencji księgowej
  • podnosi bezpieczeństwo operacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnym
  • zwiększa komfort i jakość pracy
 •  
   

  Forte Środki Trwałe

  Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podatkową), pozwala wyodrębnić pozycje nie będące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego dostarczają cennych informacji zarządczych.
  W zakresie obcych środków trwałych posiada wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z tymi środkami trwałymi. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów. Usprawnia pracę działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.

  Program Środki Trwałe umożliwia:

  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, naliczanie amortyzacji jest w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego
  • ograniczenie pracochłonności naliczeń umorzeń środków trwałych
  • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu inwentaryzacji
  • automatyzuje obsługę obcych środków trwałych m.in.: leasing, wynajem, dzierżawa
  • podnosi motywacje i komfort pracy kadry kierowniczej, automatyzując opracowanie planów amortyzacji jako wiedzy o kosztach swoich ośrodków odpowiedzialności
 •  
   

  Forte Windykacja

  Moduł służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym. Wspomaga zarządzanie procesami windykacyjnymi, rejestrację zdarzeń windykacyjnych (rejestruje wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów) rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). Współpracuje ściśle z modułem finansowo-księgowym.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Windykacja umożliwia:

  • uzyskanie kompletnych informacji o rozrachunkach, ich statusie wraz z pełnym obrazem należności i zobowiązań kontrahentów
  • wychwycenie i planowanie działań zapobiegawczych wobec nierzetelnych kontrahentów
  • generowanie dokumentów windykacyjnych w postaci RTF
  • wiekowania rozrachunków z dowolną ilością przedziałów windykacyjnych.
  • monitorowanie zaplanowanych zdarzeń
 •  
   

  Forte Obieg dokumentów

  Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Obieg Dokumentów pozwala na:

  • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
  • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
  • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
  • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
  • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
  • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji - „dokument elektroniczny nie ginie”
  • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
  • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji
 •  
   

  Forte E-Deklaracje

  e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  e-Deklaracje to:

  • automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji
  • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
  • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
  • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
  • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych
  • dostęp on-line do urzędów elektronicznych
 •  
   

  Forte Rozliczenia pracownicze

  Program umożliwia rozliczenia pieniężne z pracownikami.
  Ścisła współpraca z modułami Forte Zaliczki Pracownicze, Forte Delegacje Krajowe i Forte Telefonia pozwala na pełną obsługę rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą z tytułu wyjazdów służbowych, użytkowania telefonów służbowych oraz pobranych zaliczek wraz z obiegiem informacji i wymaganych akceptacji. Każdy z pracowników ma stały dostęp do informacji o stanie rozliczenia wniosku, jego akceptacji przez przełożonego oraz dział księgowości.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł Rozliczenia Pracownicze wspomaga:

  • zmniejszenie pracochłonności rozliczeń z pracownikami
  • sterowanie przez przełożonych procesem akceptacji rozliczeń
  • podniesienie komfortu pracy pracowników
 •  
   

  Forte Delegacje krajowe

  Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych.
  Umożliwia przełożonym kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza działom finansowym lub księgowym precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: finansowo-księgowym, Forte Nieobecności w zakresie akceptacji przez przełożonego wyjazdów służbowych jako nieobecności, Forte Rozliczenia Pracownicze odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowej, Forte Zaliczki Pracownicze w zakresie składania wniosków o zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Delegacje Krajowe umożliwia:

  • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych
  • skuteczną kontrolę kosztów wyjazdów
  • podniesienie motywacji i komfortu pracowników, dzięki stałemu dostępowi do informacji o statusie delegacji
 •  
   

  Forte Zaliczki Pracownicze

  Moduł wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie. Wspiera procesy obsługi wyjazdów służbowych, a w połączeniu z rozliczeniami pracowniczymi tworzy praktyczne rozwiązanie do obsługi i kontroli środków pieniężnych wypłacanych pracownikom. Moduł w pełni obsługuje operacje uzyskiwania zaliczek przez pracowników z dowolnych tytułów np.: charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Pracownik ma dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie przebiegu procesu. Współpracuje ściśle z modułem Forte Delegacje Krajowe w zakresie obsługi zaliczek na wyjazdy służbowe oraz Forte Rozliczenia Pracownicze w zakresie rozliczania wypłaconych zaliczek.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Zaliczki Pracownicze oznacza:

  • zmniejszenie pracochłonności obsługi zaliczek pracowniczych poprzez
  • eliminację obiegu papierowego
  • wspieranie procesu ewidencji wniosków i akceptacji przełożonych
  • informowanie zainteresowanych użytkowników o przebiegu procesów
Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe