Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

Oferowane przez nas oprogramowanie stanowi komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami.
W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie największych producentów, które można wykorzystać w każdej branży.

Oferowane przez naszą firmę systemy cechuje prostota instalacji, łatwość konfiguracji i intuicyjna obsługa, jak również ich dostępność w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością.

Rozpoczynając pracę na programach z serii START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii. Podział na linie produktowe ułatwia Klientom wybór najodpowiedniejszego dla nich pakietu do zarządzania.
Zapraszamy do zapoznania się z oferta oprogramowania, w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Sage
  • System Symfonia
  • System Forte
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Comarch
  • Comarch Optima
  • Comarch ERP XL
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Soneta
  • Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania firmą - Enova
 
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   System Symfonia Kadry i Płace wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji...

   System Symfonia

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Oprogramowanie Forte Finanse i Księgowość obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont ...

   System Forte

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania ...

   Optima

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych ...

   ERP XL

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
 •  
   

  Symfonia Kadry i Płace

  Program wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników. Automatyzuje obliczanie płac, planowanie i ewidencję czasu pracy oraz umożliwia prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Program jest zgodny z obowiązującym prawem pracy.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Możliwość łatwego przygotowania programu do potrzeb firmy

   

  Wygodna ewidencja elementów kadrowo-płacowych

   

  Automatyzacja comiesięcznego naliczania płac i zarządzanie danymi kadrowymi

   

  Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

   

  Zestawienia i dokumentacja kadrowo-płacowa

   

  Tajność informacji

   

  Integracja z modułem Finanse i Księgowość

   

  Rozszerzenie standardowych funkcjonalności
  Zaświadczenie UCP (dla Pracowników z Umowami Cywilnoprawnymi)

   

  Umożliwia automatyczne generowanie zaświadczeń o zarobkach pracowników nieetatowych, z różnymi rodzajami umów cywilnoprawnych. Daje możliwość wygenerowania danych dla wybranej grupy osób, co dodatkowo w znaczący sposób skraca czas potrzebny na uzyskanie informacji.

  Karta Chorobowa

   

  Pomaga w sprawnym uzyskaniu zestawienia wielu składników płacowych. Dane generowane przez raport są dostępne w różnych miejscach zawierających dane kadrowe. W praktyce wykorzystuje się je często w przypadku wątpliwości dotyczących naliczeń wynagrodzenia chorobowego.

  Staż pracy

   

  Przyspiesza i optymalizuje pobieranie z systemu informacji o stażu pracy. Daje możliwość określenia progów do dodatku stażowego zgodnie z założonymi wymaganiami. Dzięki niemu można ustalić okres, w którym pracownik otrzyma prawo do dodatku stażowego. Automatycznie prezentuje dane w postaci „lata – miesiące – dni” w standardowych zestawieniach bez konieczności konfiguracji widoku.

 •  
   

  Forte Kadry i Płace

  Moduł obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika . Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  System pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń(umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej* oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.

  Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych.
  Moduł jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych – rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

  Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń . Umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian w ewidencji kadrowej oraz systemie wynagrodzeń w zamkniętych miesiącach wraz z obsługą ich skutków. Ułatwia także kontrolę ewidencji zdarzeń oraz przygotowanie skorygowanych deklaracji. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków).

  Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy poza ubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego. W pełni zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Forte Finanse i Księgowość oraz z modułami Forte Nieobecności, Forte Karty Pracy, eRaporty HR.
  Kadry i płace to:
  • efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa
  • zoptymalizowane kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń
  • automatyzacja skomplikowanych procesów np.: ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów
  • kompleksową obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne):
   • dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.
   • współpraca z programem Płatnik
   • współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej
  • zwiększona efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności
  • współpraca z systemami bankowości elektronicznej*
  Funkcjonalność niestandardowa, wymaga dodatkowego zamówienia przez Klienta

  Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

  Zestawienie wybranych list płac w układzie pionowym.

  • Umożliwia automatyczne uporządkowanie numeracji ewidencyjnej wprowadzając porządek i utrzymując prawidłową kolejność. Eliminuje konieczność czasochłonnego ręcznego generowania i porządkowania numerów dla dokumentacji.
    

  Raport miesięczny ZUS RMUA

  • Umożliwia w łatwy i szybki sposób dokonanie i rejestrację kompensaty w systemie finansowo-księgowym.
  • Wspiera porządkowanie rozrachunków.
    

  Polecenie księgowania (Excel)

  • Służy głównie do celów analitycznych i umożliwia wykorzystanie pozyskanych danych w innych zestawieniach bądź wyliczeniach. Umożliwia kontrolę danych przesyłanych do systemów finansowo-księgowych.
    
   
 •  
   

  Forte eRaporty HR

  Moduł wspiera w przedsiębiorstwie politykę informacji wewnętrznej i umożliwia pracownikom dostęp do informacji kadrowo-płacowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji obowiązujących w organizacji. Informacje są publikowane w formie zestawień, raportów zdefiniowanych w module Forte Kadry i Płace.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Dostęp do raportów jest chroniony systemem uprawnień, a zakres informacji jest ograniczony do określonego dla pracownika poziomu dostępu do informacji. Przykładowe zastosowania mogą dotyczyć informacji o wynagrodzeniach, czasie pracy, nieobecnościach, terminach badań m.in.: publikacja pasków płacowych, udostępnienie zaświadczeń o zarobkach, udostępnienie szczegółowej informacji o warunkach zatrudnienia i wynagradzania, podgląd RMUA.

  Przełożeni, kadra kierownicza mogą generować zbiorcze raporty dotyczące ich podwładnych zgodne w zawartości z przyjętymi zasadami i uprawnieniami. Rozwiązanie pozwala na skuteczne ograniczenie uciążliwych, rutynowych czynności pracowników działów kadrowych, związanych z przygotowywaniem raportów i dokumentów informacyjnych dla pracowników. Moduł eRaporty HR jest w pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace oraz innymi modułami systemu z obszaru Forte Zarządzanie Zasobami: Kapitał Ludzki.
  • wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kosztów zarządzania zespołami
  • ułatwia politykę informacji pracowników z zakresu kadrowo-płacowego
  • pozwala na szybki dostęp do kluczowych dla kadry zarządzającej informacji
  • upraszcza kontrolę kosztów pracy przez przełożonego
  • gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych
  • podnosi komfort pracy dzięki swobodnemu dostępowi do zestawień w dowolnym czasie i miejscu
 •  
   

  Forte Nieobecności

  Moduł obsługuje proces zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dotyczących nieobecności. Dostęp do zbiorczych i aktualnych informacji o planach urlopowych podległego zespołu ułatwia menadżerom planowanie i utrzymywanie ciągłości pracy działu.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Pracownicy otrzymują wygodne narzędzia pozwalające na kontrolę statusu złożonych wniosków urlopowych oraz liczby wykorzystanych dni wolnych. Aplikacja ułatwia też organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, zapewniając dostęp do informacji o aktualnych i planowanych absencjach pracowników lub ewentualnych zastępstwach W pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace i jego mechanizmami ewidencji nieobecności oraz naliczania wynagrodzeń.

  Moduł Nieobecności wpływa na:

  • obniżenie kosztów rejestracji, obiegu, akceptacji wniosków nieobecności
  • podniesienie jakości ewidencji nieobecności pracowników
  • precyzyjne planowanie płynności działania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zasobów ludzkich (planowanie urlopów, zastępstw, procesów zależnych od obsady konkretnych stanowisk)
  • podnosi komfortu pracy dzięki możliwości planowania nieobecności, monitorowania statusu wniosków, swobody w dostępie do informacji
  • racjonalne planowanie pracy działu / zespołu przez przełożonych
 •  
   

  Forte Ocena Pracownicza

  Umożliwia zarządowi ukierunkowanie wysiłków pracowników na realizację konkretnych celów wynikających ze strategii firmy. Usprawnia proces oceny pracowników – ich celów biznesowych, rozwojowych oraz kompetencji, a następnie ocenę poziomu ich realizacji.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Elastyczność modułu pozwala na dostosowanie procesu i kryteriów oceny do specyfiki firmy, jej potrzeb biznesowych oraz oczekiwań wobec pracowników. Informacje zgromadzone w systemie są chronione prawem dostępu i możliwe do przejrzenia przez pracownika i jego przełożonego w ciągu całego roku (finansowego, kalendarzowego) cały rok, co ułatwia śledzenie historii ocen oraz monitorowanie poziomu realizacji aktualnie przydzielonych celów.

  Ocena Pracownicza wspiera:

  • realizację celów przedsiębiorstwa
  • planowanie rozwoju pracowników i rozwoju przedsiębiorstwa
  • podniesienie motywacji pracowników poprzez rzetelną okresową ocenę realizacji zadań i weryfikację celów
 •  
   

  Forte Rekrutacja

  Moduł wspomaga zarządzanie procesem rekrutacji oraz wyraźnie obniża jego koszty poprzez znaczną automatyzację pracy i wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów. Papierowe CV oraz inne materiały gromadzone są w bazie danych, w której można łatwo i szybko odnaleźć kandydata z wymaganymi kwalifikacjami.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Proces rozpoczyna się od złożenia zapotrzebowania na otwarcie stanowiska, przez gromadzenie danych, tworzenie raportów i wyszukiwanie odpowiednich kandydatów, aż po planowanie spotkań, ocenianie rozmowy kwalifikacyjnej i zatrudnienie. Rekrutacja to:

  • szybki dostęp do bazy potencjalnych pracowników
  • optymalizacja procesu rekrutacyjnego
  • wsparcie wizerunku firmy jako pracodawcy wobec potencjalnych kandydatów
 •  
   

  Forte Szkolenia

  Moduł wspiera zarządzanie systemem szkoleń pracowniczych oraz procesem oddelegowania pracowników na szkolenia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem...

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Umożliwia rejestrację wniosków szkoleniowych, ich akceptację przez przełożonych, powiadomienie o szkoleniach, zgłaszanie zapotrzebowania na szkolenia. Współpracuje ściśle z modułem Forte Ocena Pracownicza w zakresie planowania rozwoju pracownika. Rozwiązanie pozwala na:

  • optymalizację obsługi szkoleń wewnętrznych
  • gromadzenie i udostępnianie informacji o udziale w szkoleniach przez poszczególnych pracowników
  • planowanie rozwoju pracownika poprzez udział w odpowiednich szkoleniach
  • analizę zapotrzebowania różnego rodzaju szkoleniami wewnątrz firmowymi
  • usprawnienie obiegu akceptacji zgłoszeń pracowników na szkolenia
  • szeroki dostęp do pełnej informacji o planowanych i organizowanych szkoleniach
 •  
   

  Kadry i Płace

  Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch, uwzględniającym wszelkie te zmiany, moduł Płace i Kadry zapewnia błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Aplikacja wydatnie wspomaga obsługę kadrowo - płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

  Formularz danych kadrowych
  Formularz danych kadrowych

  Moduł ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:

  • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią,
  • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów
  • możliwość zaimportowania danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
  • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
  • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika np. urlopu wypoczynkowego,
  • możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
  • ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin,
  • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
  • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
  • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
  • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
  • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
  • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
  • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
  • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami),
  • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

  Ewidencja czasu pracy
  Ewidencja czasu pracy pracownika

  Moduł Płace i Kadry Plus

  Posiada dodatkowe funkcje takie, jak:

  • strukturę organizacyjną, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
  • opcję powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
  • obsługę kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
  • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
  • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
  • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
  • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
  • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do sześciu wejść/wyjść w obrębie doby,
  • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów,
  • atrybuty, czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji.

  Comarch ERP Optima Płace i Kadry można zintegrować również z systemem Comarch CDN XL, korzystając z dodatkowego modułu synchronizacji.

  To potrzeba klienta decyduje o tym, jakie funkcjonalności programu będzie wykorzystywał w swojej pracy. W każdym momencie możliwe jest rozszerzenie instalacji z modułu Płace i Kadry do Płace i Kadry Plus.

  Moduły te charakteryzują się przede wszystkim: prostą obsługą, przejrzystością informacji, możliwością szybkiego dostosowywania się do zmieniających się przepisów oraz stabilną pozycją na rynku.

  Lista zapisów kadrowych
  Lista zapisów kadrowych pracownika

  Z modułem Kadry i Płace firma zyskuje:

  • możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
  • łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
  • pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin,
  • bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline,
  • dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe,
  • oszczędność czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40,
  • dostępność wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.
 •  
   

  Comarch Optima e-Pracownik

  Comarch ERP e-Pracownik to nowa aplikacja Comarch do zarządzania czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem Płace i Kadry zarówno w Comarch ERP Optima, jak i Comarch ERP XL.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, latopie, tablecie czy smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.

  Comarch ERP e-Pracownik to:

  • operacje związane z czasem pracy pracownika - rejestracja nieobecności (planowanie i zatwierdzanie urlopów), odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza lub obecności, osobisty pulpit każdego pracownika,
  • plan pracy w układzie miesięcznym, 7 i 5- dniowym - ustalenie planu możliwe jest poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy,
  • lista pracowników wraz z ich podstawowymi danymi personalnymi,
  • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
  • funkcje związane z zarządzaniem:
   - lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
   - uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
   - struktura podległościową firmy.

  Comarch ERP e-Pracownik - pulpit główny

  Zalety Comarch ERP e-Pracownik:

  • interfejs dynamicznie dopasowujący się do rozmiaru ekranu komputera, tableta czy smartfona,
  • pracownicy - możliwość filtrowania pracowników w oparciu o grupy:
   • wszyscy podwładni,
   • bezpośredni podwładni,
   • wszyscy pracownicy,
  • plan pracy - możliwość edycji pojedynczego dnia lub kilku dni,
  • urlopy – możliwość zgłaszania i zatwierdzania urlopów

  Comarch ERP e-Pracownik - Plan pracy

  Comarch ERP e-Pracownik został wybrany przez biuro podróży Neckermann Polska - przeczytaj news »

  Zobacz wersję demo Comarch ERP e-Pracownik

  Wypełnij formularz i uzyskaj dostęp do wersji demonstracyjnej Comarch ERP e-Pracownik

 •  
   

  ERP XL Kadry i Płace

  Szukasz sposobów na usprawnienie procesów kadrowo-płacowych? A może planujesz redukcję kosztów zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej poprzez przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne? W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Pełne wsparcie kadrowo-płacowe:

  • Obsługa pełnego procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
  • Możliwość obsługi różnych form zatrudnienia,
  • Pełna gama dostępnych wydruków, m.in.:
   • umowa o pracę,
   • świadectwo pracy,
   • lista pracowników pełna/skrócona,
   • lista pracowników przyjętych i zwolnionych w zadanym okresie,
   • raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach,
   • karty pracy,
   • struktury zatrudnienia.
  Karta pracownika

  Karta pracownika

   

  Wynagrodzenia pod kontrolą:

  • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
  • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
  • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.

   

  Obsługa deklaracji:

  • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli– dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
  • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
  • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SODiR Offline oraz eksportowanie do aplikacji SODiR Offline,
  • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
  • Wydruki deklaracji podatkowych.

   

  Pełna zgodność z aktualnymi przepisami:

  • Stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian prawnych.
 •  
   

  Enova Kadry i Płace

  Program skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników, jak również z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i dowolnymi rejestratorami czasu pracy. Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office. Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków, jak i zestawień przygotowywanych bezpośrednio przez użytkownika.

  • Kadry

  Rozbudowana ewidencja osobowa w ramach modułu Kadry pozwala na zapisanie informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe. Program umożliwia bezkarne usuwanie błędnych rekordów, ale mechanizm „zapisów historycznych” daje możliwość zapamiętywania istotnych modyfikacji – w systemie pozostanie informacja o wcześniejszej zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu.

  • Płace

  Moduł Płace służy nie tylko do rozliczania etatów i umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty. W ramach standardowych funkcji możliwe jest m.in. ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszanie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia.

Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe