Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

Oferowane przez nas oprogramowanie stanowi komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami.
W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie największych producentów, które można wykorzystać w każdej branży.

Oferowane przez naszą firmę systemy cechuje prostota instalacji, łatwość konfiguracji i intuicyjna obsługa, jak również ich dostępność w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością.

Rozpoczynając pracę na programach z serii START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii. Podział na linie produktowe ułatwia Klientom wybór najodpowiedniejszego dla nich pakietu do zarządzania.
Zapraszamy do zapoznania się z oferta oprogramowania, w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Sage
  • System Start
  • System Symfonia
  • System Forte
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Comarch
  • Comarch Optima
  • Comarch Altum
  • Comarch ERP XL
 •  
  Więcej informacji Oprogramowanie firmy Soneta
  • Oprogramowanie do kompleksowego zarządzania firmą - Enova
 
  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Program przeznaczony jest dla firm prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych ...

   Symfonia Start

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   System Symfonia oferuje 2 moduły do prowadzenia księgowości firmy: Symfonia Mała księgowość oraz Symfonia Finanse i Księgowość. Oprogramowanie realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe ...

   System Symfonia

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Oprogramowanie Forte Finanse i Księgowość obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont ...

   System Forte

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania ...

   Optima

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników ...

   Altum

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych ...

   ERP XL

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
 •  
   

  Symfonia Start: Mała księgowość

  Program wspomaga technologiczny proces wytworzenia produktów. Pozwala na zdefiniowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów produkcji. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem produkcji, gospodarowanie kosztami oraz ewidencjonowanie powstałych odpadów. Usprawnia pracę działów produkcji, handlowych i księgowych. Sprzyja optymalizacji produkcji i wpływa na znaczne obniżenie bieżących wydatków.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Wspomaganie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji:
  • Płynne przejście ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne oraz ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem VAT.
  • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu zarejestrowanych w Księdze (ewidencji).
  • Możliwość wpisania do rejestru VAT dokumentu z podziałem na odpowiednie kategorie zakupów.
  • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
  • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów.
  • Rejestrowanie i rozliczanie kosztów odroczonych (zapisy do kolumny 16).
  • Wydruki deklaracji podatkowych VAT.


  Automatyczne generowanie deklaracji w oparciu o wpisy do rejestru VAT.

  Ewidencjonowanie środków trwałych:
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia (do 5 środków trwałych)
  • Podstawowe metody amortyzacji

  Wygodne wprowadzanie środków trwałych do ewidencji i ich automatyczna amortyzacja.

  Ewidencjonowanie pracowników i wynagrodzeń:
  • Ewidencja pracowników na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (do 5 umów w miesiącu)
  • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń, listy płac, deklaracji

   

  Elastyczny system wynagrodzeń - możliwość wprowadzania wielu składników płacowych

  Wymiana danych z innymi programami:
  • Kopiowanie zestawień do schowka Windows i przekazywanie ich do innych programów
  • Import danych z programów Handel Premium, Handel Start, Faktura Premium, Faktura Start do bufora programu Mała Księgowość Start.
 •  
   

  Symfonia Mała księgowość

  Program przeznaczony jest dla firm prowadzących uproszczoną księgowość. Wspomaga ewidencję i obsługę rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń z ZUS - współpraca z programem Płatnik. Umożliwia prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, urzędami i pracownikami. Ułatwia analizę dochodowości podejmowania działań gospodarczych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy i podatnika
   
  • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT)
  • Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy
  • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową
  • Rozliczanie podatków miesięcznie lub kwartalnie
  • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego
  • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy
  • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika
  • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT)
  • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika
  • Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE
  • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych
  Wsparcie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji
   
  • Szybkie wprowadzanie danych z dokumentów źródłowych dzięki zastosowaniu różnorodnych list (kartotek), np. kontrahentów, zdarzeń gospodarczych
  • Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, , PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT UE; specjalne raporty ustalenia wysokości miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek wobec zniesienia obowiązku składania deklaracji podatkowych
  • Tworzenie deklaracji ZUS i przesyłanie danych do programu Płatnik: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA, ZWUA dla właścicieli, osób współpracujących i pracowników
  • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach
  • Drukowanie przelewów, także do US i ZUS
  • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej
  • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących
  • Możliwość odłożenia dokumentów do bufora (poczekalni), w celu przygotowania i skontrolowania zapisów przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
  • Możliwość ewidencjonowania kosztów jako odroczone i rozliczania ich we wskazanym terminie
  • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT)
  • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
  • Rejestrowanie i rozliczanie remanentów
  • Automatyczne wyliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem
  Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
   
  • Proste wyszukiwanie dokumentów według zadanych kryteriów
  • Zestawienia transakcji z wybranymi kontrahentami za wybrany okres
  • Możliwość dokonania szczegółowej analizy struktury przychodów i kosztów
  • Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
  • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel, w celu dokonania indywidualnych analiz i zestawień
  Ewidencja i amortyzacja środków trwałych
   
  • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową lub degresywną
  • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży
  • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów
  Ewidencja wynagrodzeń
   
  • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników
  • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
  • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy
  • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń
  • Tworzenie deklaracji podatkowych
  Integracja z programami Symfonia
   
  • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) między programem Mała Księgowość, a programami Handel oraz Faktura
  • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel, lub Faktura do bufora programu Mała Księgowość
  • Przesyłanie zapisów dotyczących kosztów związanych ze środkami trwałymi i wynagrodzeniami z programów Środki Trwałe, Płace, Kadry i Płace do bufora programu Mała Księgowość
 •  
   

  Symfonia Finanse i Księgowość

  Program realizuje operacje księgowe przeprowadzane w większości firm - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenie, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy:
   
  • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
  • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
  • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
  • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa
  • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe
  • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
  • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
  • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
  • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
  • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów
  • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
  • Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów
  Podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych:
   
  • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
  • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
  • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań
  • Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów
  • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT
  • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
  • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT
  • Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach
  • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy
  • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)
  • Rejestracja transakcji trójstronnych
  • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek
  • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy
  • Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
  • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki
  • Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze
  • Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej
  • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa
  Bieżąca kontrola zobowiązań i należności:
   
  • Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami
  • Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych
  • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych
  • Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty
  • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji
  • Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach
  • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi
  • Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji
  Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji:
   
  • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów
  • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
  • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT
  • Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)
  • Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów
  Różnorodne zestawienia i raporty:
   
  • Automatycznie prowadzony dziennik księgowań
  • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych
  • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK
  • Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego
  • Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)
  • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji
  • Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
  • Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji
  • Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej
  • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze
  • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)
  • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie
  • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
  • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe
  Rozszerzenie standardowych funkcjonalności:
   

  Monity w ramach płatności masowych

  • Rozwiązanie umożliwia firmom korzystającym z usług płatności masowych wykonanie wydruku „Wezwanie do zapłaty”. Na wydruku, jako numer rachunku bankowego do wpłaty, podawany jest indywidualny numer rachunku bankowego kontrahenta, a nie zbiorczy rachunek firmy.

  Zestawienie obrotów (Excel)

  • Umożliwia precyzyjną analizę pozycji bilansowych i wynikowych. Pozwala przedstawić Obrotówkę w MS Excel, gdzie może być dokładnie przeanalizowana.
 •  
   

  Forte Finanse i księgowość

  Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Główne zalety systemu:

  1. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność.
  2. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT.
  3. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych zarówno w zapisach jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych.
  4. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej.

  Finanse i Księgowość to:

  • efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany
  • zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu rutynowych czynności np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności
  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, oszczędność czasu i nakładów poprzez możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości
  • obniżenie kosztów dzięki pełnej integracji z modułami: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe
 •  
   

  Forte Planowanie Płynności finansowej

  Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzania realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością. Umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności. Gromadzi informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

  • prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych
  • ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki wczesnemu wykryciu
  • redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej
  • sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów
 •  
   

  Forte Kasa

  Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, wpływa to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakość obsługi. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  • obniża koszty i skraca czasu obsługi operacji kasowo-pieniężnych
  • zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych
  • gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji
  • podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników
  • wpływa na poprawę wizerunku firmy - profesjonalizm na stanowisku kasowym
 •  
   

  Forte Rozliczenia Międzyokresowe kosztów

  Moduł pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach co wpływa na zmniejszenie czasochłonności a w konsekwencji kosztów obsługi rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekretacją księgowań w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Zmniejsza ryzyko błędu księgowego, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę operacji. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym na zasadzie księgowania dokumentów rozliczeń międzyokresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   
  • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu kosztów rozliczanych w czasie
  • obniża koszty przez automatyzację procesu wystawiania dokumentów i ewidencji księgowej
  • podnosi bezpieczeństwo operacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnym
  • zwiększa komfort i jakość pracy
 •  
   

  Forte Środki Trwałe

  Moduł zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podatkową), pozwala wyodrębnić pozycje nie będące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego dostarczają cennych informacji zarządczych.
  W zakresie obcych środków trwałych posiada wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z tymi środkami trwałymi. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów. Usprawnia pracę działu księgowości poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowań czy eliminację ręcznych księgowań naliczeń amortyzacyjnych.

  Program Środki Trwałe umożliwia:

  • zmniejszenie ryzyka popełniania błędów, naliczanie amortyzacji jest w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego
  • ograniczenie pracochłonności naliczeń umorzeń środków trwałych
  • zmniejsza pracochłonność obsługi procesu inwentaryzacji
  • automatyzuje obsługę obcych środków trwałych m.in.: leasing, wynajem, dzierżawa
  • podnosi motywacje i komfort pracy kadry kierowniczej, automatyzując opracowanie planów amortyzacji jako wiedzy o kosztach swoich ośrodków odpowiedzialności
 •  
   

  Forte Windykacja

  Moduł służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym. Wspomaga zarządzanie procesami windykacyjnymi, rejestrację zdarzeń windykacyjnych (rejestruje wszystkie zdarzenia windykacyjne wraz z treścią monitów, wysyłanych do kontrahentów) rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, do poszczególnych rozrachunków jak i całości zadłużenia). Współpracuje ściśle z modułem finansowo-księgowym.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Windykacja umożliwia:

  • uzyskanie kompletnych informacji o rozrachunkach, ich statusie wraz z pełnym obrazem należności i zobowiązań kontrahentów
  • wychwycenie i planowanie działań zapobiegawczych wobec nierzetelnych kontrahentów
  • generowanie dokumentów windykacyjnych w postaci RTF
  • wiekowania rozrachunków z dowolną ilością przedziałów windykacyjnych.
  • monitorowanie zaplanowanych zdarzeń
 •  
   

  Forte Obieg dokumentów

  Rozwiązanie wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych zabezpieczają oryginały przed zniszczeniem lub zgubieniem. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu zapewniają odpowiedni nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego obniżają koszty obsługi procesu. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Obieg Dokumentów pozwala na:

  • zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy
  • skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji
  • łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa
  • podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów
  • bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadrę zarządzającą
  • bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji - „dokument elektroniczny nie ginie”
  • ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania
  • bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji
 •  
   

  Forte E-Deklaracje

  e-Deklaracje to bezpieczne i proste w obsłudze narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja e-Deklaracje przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  e-Deklaracje to:

  • automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji
  • skrócenie czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji
  • bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji
  • gwarancja prawidłowo składanych deklaracji
  • wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych
  • dostęp on-line do urzędów elektronicznych
 •  
   

  Forte Rozliczenia pracownicze

  Program umożliwia rozliczenia pieniężne z pracownikami.
  Ścisła współpraca z modułami Forte Zaliczki Pracownicze, Forte Delegacje Krajowe i Forte Telefonia pozwala na pełną obsługę rozliczeń między pracownikiem a pracodawcą z tytułu wyjazdów służbowych, użytkowania telefonów służbowych oraz pobranych zaliczek wraz z obiegiem informacji i wymaganych akceptacji. Każdy z pracowników ma stały dostęp do informacji o stanie rozliczenia wniosku, jego akceptacji przez przełożonego oraz dział księgowości.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł Rozliczenia Pracownicze wspomaga:

  • zmniejszenie pracochłonności rozliczeń z pracownikami
  • sterowanie przez przełożonych procesem akceptacji rozliczeń
  • podniesienie komfortu pracy pracowników
 •  
   

  Forte Delegacje krajowe

  Moduł wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji krajowych.
  Umożliwia przełożonym kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza działom finansowym lub księgowym precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Zintegrowany z modułami: finansowo-księgowym, Forte Nieobecności w zakresie akceptacji przez przełożonego wyjazdów służbowych jako nieobecności, Forte Rozliczenia Pracownicze odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowej, Forte Zaliczki Pracownicze w zakresie składania wniosków o zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Delegacje Krajowe umożliwia:

  • zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych
  • skuteczną kontrolę kosztów wyjazdów
  • podniesienie motywacji i komfortu pracowników, dzięki stałemu dostępowi do informacji o statusie delegacji
 •  
   

  Forte Zaliczki Pracownicze

  Moduł wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie. Wspiera procesy obsługi wyjazdów służbowych, a w połączeniu z rozliczeniami pracowniczymi tworzy praktyczne rozwiązanie do obsługi i kontroli środków pieniężnych wypłacanych pracownikom. Moduł w pełni obsługuje operacje uzyskiwania zaliczek przez pracowników z dowolnych tytułów np.: charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Pracownik ma dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie przebiegu procesu. Współpracuje ściśle z modułem Forte Delegacje Krajowe w zakresie obsługi zaliczek na wyjazdy służbowe oraz Forte Rozliczenia Pracownicze w zakresie rozliczania wypłaconych zaliczek.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Zaliczki Pracownicze oznacza:

  • zmniejszenie pracochłonności obsługi zaliczek pracowniczych poprzez
  • eliminację obiegu papierowego
  • wspieranie procesu ewidencji wniosków i akceptacji przełożonych
  • informowanie zainteresowanych użytkowników o przebiegu procesów
 •  
   

  Pełna księgowość

  Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

  Plan kont
  Plan kont

  Moduł Księga Handlowa pozwala na:

  • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
  • wykorzystanie funkcji grup kont,
  • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
  • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
  • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
  • predekretację dokumentów,
  • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
  • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
  • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
  • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
  • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
  • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
  • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
  • pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
   Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

  Grupy kont Grupy kont

  Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch ERP Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

  Lista elementów schematu księgowego
  Lista elementów schematu księgowego

  Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:

  • zakładanie kont walutowych,
  • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
  • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
  • generowanie przeszacowania walut.

  Lista dokumentów przeszacowania walut
  Lista dokumentów przeszacowania walut

  Zobacz szkolenie e-learningowe dotyczące obsługi Księgi Handlowej w wersji demo:

  szkolenie demo

  Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa zyskujesz:

  • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
  • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
  • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
  • możliwość wysyłania e-deklaracji,
  • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
  • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).
 •  
   

  Książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt

  Comarch ERP Optima Księga Podatkowa obejmuje łatwą obsługę księgową firmy oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

  Księga podatkowa
  Księga podatkowa

  Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzona informacja jest następnie przetwarzana i pozwala na przygotowanie i wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28.


  Moduł Księga Podatkowa zapewnia możliwość:

  • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rocznych oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L,
  • sporządzania deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji.
  • księgowania do bufora,
  • przeksięgowania zapisów z bufora do księgi,
  • zamknięcia zapisów księgowych na dany dzień,
  • sporządzania i księgowania spisu z natury.

  Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-DeklaracjeDeklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje


  Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

  • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • rejestrów VAT,
  • ewidencji dodatkowej,
  • ewidencji wynagrodzeń,
  • ewidencji przebiegu pojazdu,
  • spisu z natury,
  • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych.

  Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

  Księga Podatkowa współpracując z poniższymi modułami umożliwia:

  • Faktury - Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;
  • Kasa/Bank - Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności;
  • Środki Trwałe - Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
  • Kadry i Płace - Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

  Lista spisów z natury
  Lista spisów z natury

  Moduł Księga Podatkowa to także:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian),
  • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L.

  Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa zyskujesz:

  • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
  • automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów do KP,
  • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
  • możliwość wysyłania e-deklaracji,
  • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu.
 •  
   

  Środki trwałe

  Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

  Karta środka trwałego
  Karta środka trwałego

  Moduł Środki Trwałe pozwala na:

  • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
  • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
  • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
  • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
  • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.

  Plan amortyzacji wybranych środków trwałych
  Plan amortyzacji wybranych środków trwałych

  Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

  Ewidencja wyposażenia
  Ewidencja wyposażenia

  Comarch ERP Optima Środki Trwałe to:

  • Przyspieszenie pracy poprzez możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych;
  • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie,
  • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych,
  • Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.

  Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe zyskujesz:

  • oszczędność czasu dzięki możliwości zbiorczego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz automatycznemu księgowaniu dokumentów takich jak: otrzymanie, amortyzacja, ulepszenia, likwidacji,
  • możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym.
 •  
   

  Finanse i księgowość

  Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników. Praca księgowego z Comarch ALTUM bardziej przypomina zarządzanie księgowością, niż faktyczne księgowanie.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Plan kont, konta księgowe, okresy obrachunkowe, dzienniki księgowe

  Zakładowy plan kont jest ściśle powiązany z profilem działalności firmy i jej specyfiką. Comarch ALTUM umożliwia zbudowanie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki. Przydatnym narzędziem ułatwiającym tworzenie planu kont jest Generator Planu Kont. Z jego pomocą w kilka sekund można przygotować wzorcowy plan kont dostosowany do potrzeb wybranego rodzaju działalności i formy organizacyjno – prawnej. Konta na każdym poziomie planu kont mogą być dodawane także ręcznie. System Comarch ALTUM pozwala na tworzenie dowolnej ilości poziomów analityki do kont syntetycznych. Umożliwia również korzystanie z tzw. Kont słownikowych – tzn. powiązanych z konkretnymi obiektami, np. artykułami, kontrahentami, pracownikami, magazynami.

  Lista kont została wyposażona w mechanizmy ułatwiające dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji. Należą do nich m.in.:

  • Rozbudowane filtry pozwalające na wyszukiwanie konkretnych kont (możliwość szukania m.in. pod względem typu konta, rodzaju, poziomu, a także definiowania własnych filtrów)
  • Możliwość podglądu zapisów na koncie księgowym z poziomu planu kont
  • Dostęp do informacji o obrotach i saldach z poziomu planu kont

  W każdym momencie możliwe jest dodawanie nowych kont do istniejącego planu kont. Dodatkowo dla Kontrahentów odpowiednie konta mogą być tworzone automatycznie. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość podglądu dokumentów źródłowych powiązanych z konkretnymi dekretami bezpośrednio z poziomu konta księgowego. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne w obszarze księgowości, w platformie Comarch ALTUM przewidziano możliwość księgowania „na brudno”. W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw do bufora. Księgowanie do bufora wpływa na obroty i salda na kontach, ale do momentu finalnego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić.

  Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

  Jeden okres obrachunkowy musi być ustawiony jako okres bieżący, ale w każdym momencie system pozwala na dostęp do danych księgowych odnoszących się do innych okresów obrachunkowych.

  Zgodnie z przepisami do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Wszystkie dekrety księgowe dokonywane w systemie Comarch ALTUM są zapisywane w dziennikach księgowych. Użytkownik ma możliwość definiowania dzienników cząstkowych. Lista zapisów księgowych w dziennikach może być filtrowana, np. pod względem daty, okresu obrachunkowego lub dziennika cząstkowego. Z poziomu dzienników można bezpośrednio dodawać nowe zapisy księgowe, a także zatwierdzać zapisy w buforze.

   

  Automatyczne księgowanie

  Comarch ALTUM wyposażony został w możliwość definiowania tzw. schematów księgowych, które umożliwiają automatyczne rejestrowanie wydarzeń na kontach księgowych w oparciu o dokumenty źródłowe. Mechanizm pozwala na definiowanie wzorców księgowań dla poszczególnych typów dokumentów w systemie. Do jednego typu dokumentów może być przypisany więcej, niż jeden schemat księgowy – wówczas Użytkownika podczas księgowania ma możliwość wyboru schematu, który zostanie wykorzystany. Platforma Comarch ALTUM umożliwia także zdefiniowanie księgowań okresowych, które będą przeprowadzane przez system w określonych przez Użytkownika odstępach czasu. Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowości zostaje w dużym stopniu zautomatyzowana.

   

  Wielowalutowość, różnice kursowe

  System Comarch ALTUM pozwala na dokonywanie księgowań zarówno w walucie systemowej (w Polsce – PLN), jak i w walutach obcych. Platforma usprawnia naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych generują się automatycznie i mogą być automatycznie księgowanie na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

   

  Rejestry VAT

  Obowiązek prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług wymaga prowadzenia ewidencji operacji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, z wykorzystaniem rejestrów VAT. W Comarch ALTUM wymagane jest zdefiniowanie minimum jednego rejestru zakupu i jednego rejestru sprzedaży. Zgodnie z potrzebami konkretnej formy, Użytkownik ma możliwość definiowania większej ilości rejestrów, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów. Lista rejestrów zawiera wszystkie wprowadzone do systemu faktury VAT. Wyszukiwanie konkretnych dokumentów jest ułatwione dzięki rozbudowanym filtrom. Comarch ALTUM pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu. Funkcjonalność Rejestrów VAT umożliwia uwzględnienie szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego.

   

  Zestawienia księgowe

  Dane księgowe zapisane w systemie Comarch ALTUM mogą być analizowane za pomocą elastycznie budowanych zestawień księgowych. Platforma pozwala na szybkie przygotowanie zestawień typu bilans czy rachunek zysków i strat, a także budowanie przez Użytkowników własnych zestawień, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dzięki temu zestawienia księgowe mogą posłużyć np. do analizy płynności finansowej firmy.

   

  Finanse

  Prowadzenie biznesu składa się z wielu różnego rodzaju działań, jednak wszystkie zmierzają do podstawowego celu – zarabiania pieniędzy. Dlatego obszar finansów w firmie wymaga szczególnie precyzyjnej kontroli. Comarch ALTUM pozwala na skuteczne zarządzanie kondycją finansową firmy.

  Operacje kasowe i bankowe

  Platforma Comarch ALTUM daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. Raporty z dokonanych już operacji kasowych i bankowych dają pogląd na historyczne przepływy środków pieniężnych w firmie. Z każdą operacją kasowo – bankową skojarzona jest kategoria, która niesie informację, jakiego rodzaju przychodu lub kosztu dotyczy dana wpłata lub wypłata. Każdy zapis niesie więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.

   

  Płatności i rozliczenia

  Planowanie przyszłych wpływów i wydatków firmy jest ułatwione poprzez funkcjonalność obsługi płatności. Lista płatności podzielona jest na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), wraz z ich planowanymi terminami, a także listę zobowiązań firmy wobec kontrahentów.

  Płatności w systemie mogą być:

  • wprowadzane przez użytkownika z poziomu harmonogramu. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami
  • automatycznie dopisywane w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży (lub zakupu) z płatnością.

  Comarch ALTUM pozwala na obsługę płatności gotówkowych, przelewów bankowych, czeków. Możliwe jest także kompensowanie należności ze zobowiązaniami, dzielenie płatności dla konkretnego dokumentu oraz łączenie płatności dla różnych dokumentów w jedną płatność.

  Comarch ALTUM pozwala na swobodne rozliczanie faktycznych operacji kasowo – bankowych z zaplanowanymi płatnościami odnoszącymi się do poszczególnych transakcji. Możliwa jest obsługa rozliczeń całkowitych bądź częściowych, a także rozliczeń w walutach obcych (wówczas automatycznie generowane są dokumenty różnic kursowych).

  Platforma Comarch ALTUM pozwala na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto może być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów – wówczas dotyczy ono płatności przychodowych, lub też ekwiwalentem za terminowe uregulowanie zobowiązania, dla płatności rozchodowych. System pozwala na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności – np. 10% w przypadku zapłaty w ciągu 3 dni, 7% w przypadku zapłaty w ciągu 6 dni itd. Skonto naliczane jest w momencie rozliczenia płatności, jeśli zostanie spełniony warunek skonta.

 •  
   

  Finanse i księgowość

  Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

   

  Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
  • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora,
  • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów,
  • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
  • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
  • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
  • Automatyzacja księgowań - ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
  • Mechanizm księgowań okresowych - odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
  • Kontrola poprawności dekretacji - gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
  • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.

   

  Monitoring kosztów:

  • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
  • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
  • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

   

  VAT pod kontrolą:

  • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT
  • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT;
  • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
  • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
  • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

   

  Szeroka paleta form płatności:

  • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
  • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
  • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
  • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
  • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

   

  Zarządzanie płynnością finansową:

  • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
  • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów - informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
  • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
  • Elastyczne wystawianie kompensat - ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
  • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych,

   

  Wielowalutowość:

  • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
  • Naliczanie różnic kursowych - po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
  • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) - kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych,


  Uwzględnienie specyfik produktów finansowych:

  • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego,
  • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

   

 •  
   

  Enova Księga podatkowa

  Program zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Podstawowe funkcje to:

  • zapisy KPIR,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia oraz,
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Ewidencja dokumentów i Ewidencja VAT

  System ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

 •  
   

  Enova Księga handlowa

  Program przeznaczony jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Do podstawowych funkcji aplikacji zaliczają się:

  • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia sald i obrotów oraz
   System reprezentuje nową generację oprogramowania do prowadzenia księgowości uproszczonej. Jest niezwykle elastyczny i dostosowuje się do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych.

  Dzienniki

  • Aplikacja umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

  Ewidencja dokumentów

  • prócz funkcji opisanych w specyfikacji modułu Księga Podatkowa aplikacja umożliwia automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

  Deklaracje

  • System umożliwia automatyczne sporządzanie rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT.

  Schematy księgowe

  • Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów moduł eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.
 •  
   

  Enova Księga inwentarzowa

  Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Dodatkowa funkcjonalność:

  • dowolne ustawiania lat obrachunkowych,
  • pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
  • automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku:sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
  • inwentaryzację środków trwałych,
  • rozliczanie ulg inwestycyjnych.
 •  
   

  Enova Ewidencja Środków Pieniężnych

  zapewnia kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Gromadzi informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module EŚP bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Enova Ewidencja Środków Pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

  Moduł umożliwia:

  • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
  • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
  • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
  • rejestrację wpłat i wypłat bankowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą(np. opłaty bankowe czy dopisane odsetki),
  • zlecanie przelewów w dowolnej walucie,
  • generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
  • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie i Bank Wypłaci,
  • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie,
  • tworzenie dowolnej liczby tabel walut i kursów wymiany,
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
  • zarządzanie dokumentami rozliczeniowymi (noty odsetkowe, potwierdzenie sald,ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty),
  • przygotowywanie raportów o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

  Na funkcjonalność opcji EŚP składają się:

  • raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i wyciągów bankowych;ewidencjonowanie wpłat i wypłaty bankowych,
  • dokumenty kasowe – tworzenie raportów kasowych na podstawie kwitów KP i KW,
  • przelewy – ewidencjonowanie na podstawie listy zobowiązań przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do US i ZUS; komunikacja z systemami home-bankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej,
  • zobowiązania i należności – przegląd zobowiązań i należności w różnych przekrojach; informacje niezbędne do wystawiania przelewów,
  • rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach; opcje parowania, kompensowania i prowadzenia rozrachunków.
 •  
   

  Enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

  Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe wraz z standardowymi funkcjami EŚP umożliwia:

  • Automatyzacja rozliczania płatności.
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
  • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
  • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce).
  • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny),które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.
 •  

  Księga Podatkowa

  Zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   


  Podstawowe funkcje to:
  • zapisy KPIR,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia oraz
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Zapisy KPIR

  Aplikacja pozwala na prowadzenie grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze (więcej informacji poniżej).

  Ewidencja dokumentów i Ewidencja VAT

  System ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp.Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzystaewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Zestawienia księgowe

  Zestawienia księgowe pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.

  Deklaracje

  W ramach systemu dokumenty dotyczącej zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane są i drukowane automatycznie.

  Matryce

  Aplikacja zawiera wzorce dokumentów bazujące na informacjach takich jak: kwota, data, kontrahent, opis, oraz nr kolumny księgi. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPIR.

  Bufor księgowań

  Bufor umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

  Import dokumentów z zewnątrz do księgowości

  Aplikację rozbudowano o możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Dzięki temu ogranicza się lub nawet całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dostarczonych przez klienta dokumentów (np. sprzedaży czy zakupu).

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

   

Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe